Hoogers Kapsaloninterieurs

Multimedia in de salon

Multimedia is in deze tijd een must voor uw salon. Een artikel over Hoogers Kapsaloninterieurs in Kappersnieuws (September 2012)